Ekonomi

"Aile" dersinin müfredatı açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak yer alacak “Türk sosyal hayatında aile” dersinin müfredatını oluşturdu.  Müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı ve öğrencilere aile kavramının..

"Aile" dersinin müfredatı açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde seçmeli ders olarak yer alacak “Türk sosyal hayatında aile” dersinin müfredatını oluşturdu. 

Müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı ve öğrencilere aile kavramının tarihçesi, önemi, yapısı, değişimi ve günümüzde karşılaşılan sorunları öğretmeyi amaçlıyor.

Ortaokullarda toplam 72 saatlik bir program sunan ders, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda “ailenin önemi”, “aile olmak”, “Türk aile yapısının tarihsel süreci” ve “toplumsal değişim ve aile” başlıklı dört üniteden oluşuyor. 

Öğrencilere aile kavramını, temel işlevlerini, tarihsel süreçteki değişimini ve toplumsal değişimlerin aile üzerindeki etkilerini anlatan ders, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme yöntemlerini kullanacak.

Müfredat, “Ailenin önemi” ünitesinde, ailenin değerini, temel işlevlerini, ebeveynlik rollerini ve sosyalleşme sürecindeki rolünü öğrencilere anlatmayı hedefliyor. 

“Aile olmak” ünitesinde, öğrenciler kendi aile tarihlerini araştıracak, aileyi bir arada tutan manevi unsurları öğrenecek. 

“Türk aile yapısının tarihsel süreci” ünitesinde, Türk tarihindeki farklı dönemlerdeki aile yapısı ve kültürel özellikleri ele alınacak. 

“Toplumsal değişim ve aile” ünitesinde ise öğrenciler, dijital platformlarda aile ilişkilerini ve toplumsal değişimlerin aile üzerindeki etkilerini inceleyecekler.

Aynı dersin lise düzeyindeki müfredatı da 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda “toplumsal bir kurum olarak aile”, “tarihsel süreçte Türk aile yapısı”, “Türk aile yapısında değişim ve dönüşüm” ve “Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar” başlıklı dört üniteden oluşuyor. 

Bu ünitelerde, öğrenciler Türk aile yapısının tarihini, kültürel özelliklerini, değişimini ve günümüzdeki sorunlarını detaylı bir şekilde öğrenecekler.

Millî Eğitim Bakanlığı, bu seçmeli dersin müfredatını öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme yaklaşımlarıyla oluşturduğunu belirtti. 

Öğrencilere aile değerlerini öğretmek, aile tarihini araştırmaya teşvik etmek ve toplumsal değişimlerin aile üzerindeki etkilerini anlatmak amacıyla zengin içerikli bir program sunuldu.

#MilliEğitimBakanlığı #AileDersi #Müfredat #SeçmeliDers #Eğitim #TürkAileYapısı

source

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL